tirsdag 23. mars 2010

Videoproduksjon.

Gruppa har nå fått i oppgave å lage en video... Hjelp?
Etter å ha tenkt en del og delt noen ideer kom vi frem til hva vi ville lage. Våre tanker gikk til vårt kjære hjemland med gamle tradisjoner som brunost, halling, fele og budeier. Dermed kunne vi ikke annet enn å lage en video om "De tre bukkene Bruse".

Den fantastiske videoen vår kan du se her:

God fornøyelse - og ikke glem popkornet ;)

Mvh.

Gruppe 3

mandag 22. mars 2010

Avisproduksjon

Vi har i disse ukene laget en avis. Randi og Håvard var journalister, mens Synnøve var redaktør. Prosessen startet med å finne en målgruppe for avisen, der vi bestemte oss for foreldre og lærere. Det redaksjonelle innholdet ble holdt i et redaksjonsmøte, der vi fant saker som skulle treffe målgruppen. Stilen skulle være informativ.

Vi syntes arbeidet med avis ble utfordrende på flere felt. Rent teknisk møtte vi problemer som vi ikke kunne løse selv, som å legge inn en RSS kilde, fjerne noen uønskede elementer på siden og generelt navigere i verktøyet. Videre opplever vi verktøyet som et brudd på hele studiets filosofi om å bruke åpne, gratis løsninger, men at avisen blir koblet til en lisensiert løsning fra Norsk Nettskole. Dette finner vi at vi vanskelig kan overføre læringen til egen klassesituasjon. Det var likevel på det faglige innholdet som journalister vi ser at vi mangler erfaringer slike som profesjonelle journalister har til innholdet. Vi ser at innholdet har elementer av god journalistikk, som at det vi skriver er sant, det er konsentrert og lettfattelig, og etter vår mening salgbart innenfor målgruppen som er foreldre og lærere. Sjangeren er featurereportasje og nyhetsnotiser.

Helhetsinntrykk
Vi forsøkte å legge stor vekt på at helhetsinntrykket av nettavisen skulle være rettet mot foreldrene. Vi gikk grundig gjennom layout, innhold og stil, og mener selv vi har truffet rimelig bra.

Utfordringer
En av de største utfordringene var på den tekniske siden. Vi måtte be om hjelp, og fikk etter hvert samme tilgang som redaktøren til å se de ulike funksjoner i programmet. Dette gjorde det lettere å samarbeide om blant annet stil og tekniske problem. Men noen av problemene måtte vi dessverre få hjelp med av Norsk Nettskole, fordi teknologien ikke var slik laget at vi kunne løse det på egen hånd.

Utfordrende i forhold til vær varsom plakaten
Den største utfordringen i forhold til Vær Varsomplakaten var bruk av bilder. Vi fant bilder på Flickr og Google, og hadde egne bilder tatt fra skole. Siden dette er bilder uten at elever blir identifisert, har vi ikke bedt om tillatelse av foreldre til å bruke disse.

Selve avisen vår kan dere lese om dere klikker dere inn på linken DKL-avisa i margen til venstre:)


God fornøyelse,
hilsen gruppe 3.

DKL-radio

Som gruppe fikk vi i oppgave å lage et radioprogram hvor vi skulle snakke om et tema som vi selv skulle velge.
Gruppearbeidet startet med en Skypekonferanse hvor vi gjennomførte en idémyldring. Underveis tok vi alle opp deler av samtalen med Palmela Call Recorder og bearbeidet lydfila i Audacity.
Dette var en oppgave som vi alle ble ganske så fornøyde med:)
Resultatet kan dere selv høre på om dere klikker dere inn på linken med DKL-radio i margen til venstre.

Mvh.
Gruppe 3

Velkommen til DKL104-gruppe 3 sin blogg :)

Dette er en blogg for studiet DKL104 ved Norsk Nettskole. Vi er gruppe 3 og består av like mange medlemmer som gruppenummeret tilsier - Randi, Håvard og Synnøve. Som gruppeleder er det da Synnøve som har fått i oppgave å opprette denne bloggen som vi håper vil komme med flere godbiter til dere etter hvert.

På gjensyn,
hilsen gruppe 3.